Odpadové hospodářství

Dle požadavků zákazníků zajistíme sběr, odvoz a likvidací recyklovatelných a dále využitelných odpadů (tj. bioodpadů, objemných komunálních odpadů a stavebních a demoličních odpadů). Přijímané odpady jsou následně recyklovány a dále využívány, čímž napomáháme šetřit životní prostředí.

 
 

Nabízíme:

  • přistavení kontejneru o objemu 7 m3 a 15 m3
  • pronájem kontejnerů na různé druhy odpadů (bioodpad, objemný komunální odpad, stavební a demoliční odpady)
  • dlouhodobé pronájmy s pravidelnými vývozy nebo vývozy na telefonické objednání
  • odvoz a ekologickou likvidaci odpadu (sběrný dvůr, kompostárna, recyklační plocha)

 

Recyklace asfaltových odpadů

Provozujeme recyklační plochu asfaltových odpadů. Přijímané odpady jsou dále zpracovávány (drceny a tříděny) a následně nabízeny k prodeji jako asfaltový recyklát (certifikované stavební výrobky vyhovující kvalitativním parametrům dle platných norem).

Ke zpracování přijímáme pouze asfaltové směsi (bez dehtu).