Certifikace

ČSN EN ISO/IEC 27001:2014

Norma ISO 27001 je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací.
Norma specifikuje požadavky na řízení bezpečnosti informaci, kdy požaduje po firmě, aby s veškerými interními nebo informacemi sdílenými se svými partnery nebo zaměstnanci nakládala tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, zneužití nebo i pouze narušení důvěry.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

ISO 9001 je mezinárodně uznávaná norma pro Systém managementu kvality (QMS). Tato norma poskytuje společnosti systém a soubor pravidel, která zabezpečí smysluplný přístup k řízení obchodních činností tak, aby bylo dosaženo spokojenosti každého zákazníka plněním jeho požadavků.

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

V ČSN EN ISO 14001 jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.  Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu.

Certifikát ČSN ISO 45001:2018

Stanovuje požadavky pro systém řízení a očekávané výsledky. Norma poskytuje rámec pro systémy řízení BOZP, prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví a poskytnutí bezpečných a zdravých pracovišť.

POLITIKA IMS

Společnost Elmoz Czech, s.r.o. využívá integrovaný systém managementu kvality (QMS), životního prostředí (EMS), bezpečnosti zdraví a ochrany při práci (SMBOZP) dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO/IEC 27001.
Vedení tento systém udržuje a rozvíjí, protože si uvědomuje důležitost plnění požadavků všech zainteresovaných stran (zákazníků, zaměstnanců, partnerů, dodavatelů, státní správy i veřejnosti) a zabezpečení trvale vysoké úrovně poskytovaných produktů. Zásady politiky IMS se vztahují na všechny útvary společnosti, všechny pracovníky a všechny poskytované produkty.

 

>> Zobrazit

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram