Projekce do 110kV

Zaměřujeme se na projekci venkovních a kabelových elektrických a energetických vedení a zařízení v napěťové hladině 0,4 až 110kV.

 

Nabízíme služby v oblasti projekčních prací ve všech stupních, např. pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby.

 

Součástí našich služeb je realizace díla na klíč – tj. kompletní projektová dokumentace s legislativním projednáním, geodetické práce, realizace a následné legislativní ukončení.

 

Našimi zákazníky jsou energetické společnosti, firmy, města, obce i soukromé osoby.

 

Využijte našich zkušeností. Sdělte nám vaši představu a zbytek nechte na nás.

 

Projektujeme:

 • veřejné osvětlení (města, obce, dálnic, silnice I.třídy, …)
 • osvětlení (průmyslové areály, výrobní či skladovací haly, …)
 • průmyslové instalace Vašeho objektu či areálu
 • fotovoltaické elektrárny FVE
 • přípojky nízkého napětí (rodinné domy, podniky, průmyslové areály, …)
 • přípojky vysokého napětí (podniky, průmyslové areály, …)
 • odběratelské či distribuční trafostanice (zděné, stožárové, kioskové, …)
 • distribuční sítě NN, VN, VVN
 • rozvodny VN, VVN
 • přenosové sítě VVN
 

 

Zajišťujeme:

 • zpracování projektové dokumentace dle stavebního zákona včetně majetkoprávního a veřejnoprávního projednání
 • územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • výběrové řízení na dodavatele stavby
 • autorský dozor
 • technický dozor investora
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • kolaudaci stavby
 • vklady věcných břemen do Katastru nemovitostí
 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram