Elektromontáže do 110kV

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti energetiky a elektroinstalací v napěťové hladině 0,4kV – 400kV.

Dodáváme komplexní elektromontážní práce v oblasti energetiky a elektroinstalací v napěťové hladině 0,4 až 110kV.

Zákazníkům nabízíme jak dílčí plnění, tak také komplexní celky včetně  projektové dokumentace a příslušných legislativních povolení až po kolaudaci, zprovoznění a následný servis a údržbu.

Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti s montážemi kabelových souborů. Díky kvalitnímu vybavení a neustálé modernizaci vybavení realizace splňují nejpřísnější normy.

 
 

Realizujeme:

 • venkovní a kabelová vedení NN, VN, VVN do 110kV
 • rozvodny a transformovny do 110kV
 • trafostanice (110/22kV a 22/0,4kV)
 • průmyslové a občanské elektroinstalace včetně hromosvodů
 • veřejné osvětlení
 • PPN – elektromontážní práce pod napětím do 1000V
  • přepojování přípojek
  • demontáž vrchních přípojek
  • nové přípojky z vrchního holého i izolovaného vedení
  • úpravy a rozšíření technologií v pojistkových skříních
  • úpravy a rozšíření technologií v rozpojovacích skříních
  • úpravy a rozšíření technologií v průmyslových instalacích bez omezení provozu
 • elektromontážní práce v blízkosti napětí
 • E1B – oprávnění pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • zemní a stavební práce
 

 

Realizované projekty

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram